Jogi tájékoztató
1. A feltételek elfogadása: A Gösser® webhelyére való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja a következő feltételeket és szabályokat. Amennyiben Ön nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor NE HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET. A jogi tájékoztató a Gösser® webhelyének minden oldalára érvényes, hacsak valamelyik oldalon kifejezetten ettől eltérő kijelentés nem szerepel.
2. Fiatalkorúak és kiskorúak belépési tilalma: Ha Ön 18 év alatti személy, akkor a Gösserr® webhelyének használata az Ön számára tilos.
3. Belépés saját felelősségre: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy annak használata az Ön saját kockázatára történik, és a jelen webhely megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében részt vevő felek egyike sem felelős azokért az esetleges közvetlen, véletlenszerű, áttételes, közvetett vagy büntető jellegű károkért, illetve azokért a veszteségekért, költségekért vagy kiadásokért (beleértve az ügyvédi honoráriumokat, a szakértői díjakat vagy egyéb ráfordításokat), amelyek közvetlenül vagy közvetve a jelen webhelyhez való hozzáférésből, annak használatából vagy böngészéséből, illetve bármely anyag, szöveg, adat, ábrázolás, kép- vagy hanganyag ezen webhelyről való letöltéséből erednek, kiterjedően, de nem korlátozódva azokra, amelyeket esetleges vírus, üzemzavar, emberi beavatkozás, vagy valamely számítógépes rendszer illetve távbeszélővonal leállása, hardver-, szoftver- vagy programhiba, továbbá a számítógépes átvitel illetve a hálózati összeköttetések bármely meghibásodása, kimaradása vagy késedelmes működése idéz elő.
4. A garancia kizárása a tartalmat, az információkat és az anyagokat illetően: Habár a webhelyen található specifikációk, jellemzők, illusztrációk, berendezések és egyéb tájékoztatók naprakész információkon alapulnak, és jóllehet a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy gondoskodjék az e webhelyen lévő összes anyag helytállóságáért, a pontosság nem garantálható, és a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. nem vállal kezességet vagy felelősséget azok kifogástalanságáért. Az e webhelyen lévő összes tartalom, információ és anyag „AHOGY VAN” formában kerül Ön elé, bármilyen, akár kifejezett, akár burkolt garancia nélkül, kiterjedően, de nem korlátozódva az olyan hallgatólagos garanciára, amely az eladhatóságra, valamely konkrét célra való alkalmasságra, jogcímre vagy jogbitorlás kizárására vonatkozik.
5. A szerzői jogok a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt-t illetik: E webhely vonatkozásában a szerzői jogok tulajdonosa a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., és a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. kifejezett írásbeli engedélye nélkül e webhely semelyik része – kiterjedően, de nem korlátozódva a szövegre, ábrázolásra, kép- vagy hanganyagra – nem használható semmilyen módon és semmilyen célra, kivéve, ha erre vonatkozó jelzés szerepel. Az előbb említett jogokról való mindennemű lemondás nélkül Ön az ezen a webhelyen található anyagokból egy példányt tölthet le, csakis saját személyes, nem kereskedelmi jellegű, otthoni használat céljából, feltéve, hogy nem törli vagy módosítja a szerzői jogra, a védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó bejegyzéseket. Az ezen a webhelyen található anyagok módosítása, átpostázása vagy bármely egyéb célra történő felhasználása sérti a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. törvényes jogait.
6. A Gösser® neve, logói és védjegyei a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. tulajdonát képezik: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az e webhelyen található bármely név, logó, védjegy vagy szolgáltatási márkajel a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. tulajdonát képezi illetve használatukat a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. engedélyezi, és ezeket Ön előzetes írásbeli engedély nélkül nem használhatja. A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a törvény adta teljes mértékben érvényt szerez szellemi tulajdonjogának. A hangok, ábrák, diagramok, szövegek, videoanyagok, szövegek illetve képi ábrázolások vagy a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. saját tulajdonát képezik, vagy az érintettek engedélyével kerültek felhasználásra ezen a webhelyen. Ezen anyagok bármelyikének felhasználása az Ön számára tilos, hacsak a webhelyen erre külön rendelkezés nincsen. Ezeknek az anyagoknak bárminemű jogosulatlan felhasználása Önre nézve büntetéssel vagy kártérítési kötelezettséggel járhat, kiterjedően, de nem korlátozódva a védjegyekkel, a szerzői jogokkal, a magánszférával és a reklámozással kapcsolatos jogok megsértésének következményeire.