Jogi tájékoztató
7. A titoktartás kizárása, az információk felhasználása: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely közlemény vagy anyag, amelyet Ön bármilyen módon és bármilyen okból erre a webhelyre eljuttat, nem kezelhető bizalmasan vagy kizárólagos tulajdonként. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy mindazokat az ötleteket, elképzeléseket, technikákat, eljárásokat, módszereket, rendszereket, vázlatokat, terveket, ábrákat vagy egyéb anyagokat, amelyeket Ön erre a webhelyre eljuttat, a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. bárhol, bármikor és bármilyen célra felhasználhatja.
8. Törvénybe ütköző magatartás: Ne küldjön vagy ne továbbítson erre a webhelyre pornográf, szeméremsértő, istenkáromló, gyalázkodó, becsületsértő, fenyegető, törvénytelen vagy egyéb olyan anyagot, amely bűncselekménynek minősülő vagy polgári felelősségrevonásra okot adó cselekedetet valósít meg vagy annak elkövetésére bátorít, mértéktelen, felelőtlen vagy fiatalkorúként folytatott alkoholfogyasztásra ösztönöz vagy más módon sért meg valamely törvényt vagy szabályt. Annak ellenére, hogy a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. vagy egyéb felek részt vesznek ennek a webhelynek a megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében, továbbá figyelemmel kísérhetik vagy áttekinthetik az oda irányuló üzeneteket, bejegyzéseket, az ott folyó vitákat, csevegéseket, sem a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., sem az ennek a webhelynek a megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében részt vevő többi fél nem vállal semminemű olyan felelősséget vagy kötelezettséget, amely annak tartalmából származhat, kiterjedően, de nem korlátozódva a gyalázkodás, becsületsértés, rágalmazás, szeméremsértés, pornográfia, istenkáromlás vagy hamis állítás miatti felszólamlásokra.
9. Hyperlinkek: Jóllehet ez a webhely kapcsolódhat más webhelyekhez, a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. sem közvetlenül, sem közvetve nem áll engedélyezői, társulási, szponzori, hozzájárulói vagy tagsági viszonyban a kapcsolódó webhelyekkel, hacsak erre vonatkozó külön utalás nem szerepel. Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. nem tekintette át az e webhelyhez kapcsolódó összes webhelyet, és nem felelős a webhelyen kívüli oldalak vagy az ide kapcsolódó egyéb webhelyek tartalmáért. Az Ön átlépése az e webhelyen kívüli oldalakra vagy más webhelyekre saját kockázatára történik.
10. A jelen oldal felülvizsgálata: A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen jogi tájékoztatót bármikor és bármely okból felülvizsgálja, és fenntartja magának azt a jogot, hogy azon előzetes bejelentés vagy az e webhelyen található bármely információval kapcsolatos kötelezettség nélkül, bármikor változtatásokat hajtson végre. Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az esetleges ilyen felülvizsgálat Önre nézve kötelező. Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel a webhelynek ezt az oldalát az érvényes feltételek és szabályok áttekintése végett.